Yapı ömrü ve dayanıklılığı açısından en büyük tehdit “su”dur.Yapıya sızan su; yapıların taşıyıcı kısımlarındaki donatıları korozyona uğratarak, kesitlerinin azalmasına ve yük taşıma kapasitesinin ciddi miktarlarda düşmesine neden olur. Ayrıca yapı bileşeni içerisinde su, soğuk mevsimlerde donarak, sıcak mevsimlerde ise buharlaşarak beton bütünlüğünün bozulmasına ve çatlakların oluşmasına yol açar. Bunun...
Konut satın alımlarında, değerlendirilmesi gereken konular arasında kat irtifakı ve kat mülkiyeti yer almaktadır. Bu iki unsur birbiri ile benzerlik gösterse de aralarında fark bulunmaktadır. İki işlem üzerinde de yanlış bir düzenleme yapılmaması adına farkların bilinmesi ve tanımlarının doğru yapılması gerekmektedir. Kredi kullanılması durumunda da bu iki farklı parametrenin...
Alçıpan güvenli olması ve yapılarda uzun ömürlü kullanım sağlaması ile her zaman tercih sebebi oluyor. Özellikle doğal afetler konusunda tehdit oluşturmaması ve sunmuş olduğu farklı formları ile kullanım alanı geniştir. Alçıpan aynı zamanda yalıtım konusunda son derece başarılı olup, bu alanda da kullanım için başvurulur. Elbette mi sunmuş olduğu çeşitli...
Konut ya da parsel gibi varlıkların alım-satımlarında tapu işlemleri için gerekli olan evraklar vardır. Bu evrakların en önemlileri alıcı ve satıcıların nüfus cüzdanları veya varsa vekaletleridir. Eğer alım ve satımı yapılan varlık bir konut ise bağlı olduğu belediyeden alınan rayiç bedeli de belgelendirilmelidir. Ülkemizde konutlar için Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS)...
Cam çeşitleri denildiğinde ilk akla gelen binalarda yapı malzemesi olarak kullanılan cam çeşitleridir. Fakat cam çeşitleri teknolojinin gelişmesi ile birlikte farklı alanlara yayılmaya başlamış durumdadır. Günümüzde birbirinden farklı değişik çeşitlerde camlar farklı alanlarda kullanılıyor. Bu çeşitlilik ile daha estetik görüntüler elde ediliyor. Cam çeşitlerinin büyük bir kısmını genellikle pencere camları...
Stopaj vergisi günlük hayatta sık sık duyduğumuz ama çoğumuzun ne anlama geldiğini bilmediğimiz bir kavramdır. Çoğunuzun aklında fatura stopajı ne kadar olacak, stopaj vergime ne kadar vereceğim, nasıl hesaplayacağım, ödemezsem ne olur gibi sorular mevcuttur. Bu sorular oldukça aratılan, insanların merak ettiği sorular arasında bulunuyor. Stopaj (vergi için) bir yere ödenen paradan...
Fay hatları ve deprem riski yüksek bir ülke olan Türkiye için perde duvar kullanımı oldukça önemlidir. Yüksek katlı olan binalarda katlar arası ötelemelerinin yapılması ve yapıda yanal olarak yer değiştirmenin azaltılmasının yanı sıra, yatay yüklerin karşılanması da büyük önem arz eder. Daha sünek sistemlerin elde edilmesi perde duvar eşliğinde...
Mevcut olan yapının güçlendirilmesi ya da onarılmasında ya da unutulan ve-veya sonra planlanarak yapı içine taşıyıcı elemanların eklenmesinde ve fabrikaların kurulum süresince çoğunlukla ankraj tercih edilir. Kullanım yerleri ve amaçlarına göre farklı tip ve boyutlu ankraj çivileri vardır. En sık kullanılan ankraj çubuğu malzemesi düz veya ucu çengelli olan tiplerdir....
Kalsiyum karbonatın çeşitli türevlerinden olan kalsit ve aragonit minerallerinin oluşturduğu aşınmaya müsait kayaçlara kireç taşı denilmektedir. Kireç taşlarının nasıl oluştuğu tam olarak bilinmemektedir. Ama çeşitli deniz canlılarının ölü vücut parçalarının zamanla üst üste birikmesi ve sıkışmasıyla oluştuğu düşünülmektedir. Çünkü kristalize olan kalsit ve aragonit mineraller kirecin içinde sıkça bulunmuştur....
Yaşadığımız ortamın duvarları ve tavanının iyi bir görüntü yansıtması için temiz ve pürüzsüz dokusu olmalıdır. ‘Saten alçı’ ile bu dokuyu yakalamak mümkündür. Bu malzeme, sıvanan duvar ve tavan yüzeyleri adeta ‘saten’ gibi göründüğünden dolayı bu ismi almıştır. Perdah alçısı da denilen saten alçı hem duvar hem de tavana aynı...